Psykolog Helle Dam Nielsen - Personlig og professionel udvikling        Tlf. 6061 0120
Angst
Coaching   Samtaleterapi   Kurser og udviklingsforløb
Angst symptomer
Tegn på at man lider af angst kan være: 
 • kropslig ubehag, som sitren og kvalme
 • svimmelhed og fornemmelse af at man er ved at besvime 
 • restløshed og nervøsittet 
 • vedvarende katastrofetanker: at man gruer over de samme forestillinger eller sætninger igen og igen. “Det klarer jeg ikke, det går helt galt, jeg bliver sindssyg”.

Angst er en vigtig medfødt følelse som er en del af vores overlevelses-beredskab. Følelsen er en meddelelse om, at der er fare på færde, og det gælder om være på vagt.
Angst er altså ikke som sådan et problem, hvis følelsen kommer hensigtsmæssigt i forhold til den situation man er i.
Angst som lidelse er derimod et stor problem, fordi forholdsvis ufarlige situationer eller ting forbindes med så meget angst, at de er ubehagelige og helst helt undgås. 
En angstlidelse kan også komme til udtryk ved at man bruger meget energi på mere eller mindre unødige ængstelser og overdrevne bekymringer om forfærdelige ting, der kan ske.
 
angst er en ubehagelig følelse, som de fleste prøver at undgå. Det an undgå sin angst kan forstærke den

Nervøsitet, søvnproblemer, svimmelhed kan være tegn på angst


Årsager til angst
Årsagerne til at man får angst kan være mange, men det glæder for de fleste typer af angstlidelser at man desværre selv er med til at udvikle og vedligeholde dem. Fordi angst er så ubehagelig en følelse vil de fleste være angste for angsten. Det betyder at man kører sig selv op og forstærke det angstanfald man har. En anden uheldig selvforstærkende dynamik i forbindelse med angst er at man forsøger at undgår situationer og ting der gør en angst. Man bruger al sin energi på undgåelsesadfærd frem for på at behandle angsten, hvilket bevirker at man bliver mere og mere hjælpeløs over for sin angstlidelse. Ligesom man afskærer sig selv fra at leve et fuldt liv. Her kan en psykolog hjælpe med at få brudt dette mønster.

Angstbehandling 
Angst opstår ofte som en følge af fejlfortolkninger af ydre og indre stimuli. I et terapiforløb hos mig hjælper jeg dig med at korrigerer de fejlfortolkningerne og flytte din opmærksomhed fra at undgå angst til at få en realistisk oplevelse af situationen og af dine evne til at håndter situationen. Samtidigt arbejder vi i teapien med at træne måder at håndtere og forebygge angstanfald. 
Vesterbrogade 56, 1. 1620 Kbh V  - kontakt@helle-dam.dk - tlf. 60610120
SiteBuilder drevet af Vistaprint